top of page

Gear & Accessories

Public·9 members

Informacion Per Ujerat Nentokesore Dhe Siperfaqesore ZipObjekti, metodat e studimit ne gjeografi. Plani, harta dheglobi. Menyrat e orientimit. Toka ne sistemin diellor. Struktura esiperfaqes se Tokes. Atmosfera, struktura dhe perberja e saj.Hidrosfera. Ujerat siperfaqesore dhe nentokesore. Qarkullimi iujit. Flora dhe fauna.
informacion per ujerat nentokesore dhe siperfaqesore zip


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page